Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Wrocław (św. Doroty)
Giesel, (im. zak.:) Martin (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 21.06.2015 19:23 | last update: 21.06.2015 19:23
Günzel, (im. zak.:) Candidus (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 21.06.2015 19:44 | last update: 21.06.2015 19:44
Hoetzel, (im. zak.:) Florentius (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 21.06.2015 19:29 | last update: 21.06.2015 19:30
Katzer, (im. zak.:) Edelbert (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 28.05.2016 21:51 | last update: 28.05.2016 21:51
Katzer, (im. zak.:) . Edelbert (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 19.06.2016 13:28 | last update: 19.06.2016 13:28
Möeke, (im. zak.:) Fabian (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 28.05.2016 21:46 | last update: 28.05.2016 21:46
Möeke, (im. zak.:) Fabian (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 19.06.2016 13:33 | last update: 19.06.2016 13:33
Scholz, (im. zak.:) Jovinian (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 21.06.2015 19:13 | last update: 21.06.2015 19:13
Thamm, (im. zak.:) Malachias (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 21.06.2015 19:04 | last update: 21.06.2015 19:04
Zimpel, (im. zak.:) Sebastian (Franciszkanie (konwentualni))
introduced: 21.06.2015 19:38 | last update: 21.06.2015 19:38

1 2 3