Ogrody i parki

powiązane z klasztorem
Jezuici, Wrocław (Najśw. Imię Jezus)
Wirydarz, 1734 - 1755 r.
introduced: 31.08.2014 10:49 | last update: 22.09.2015 22:13