Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Klaryski, Wrocław (św. Klary z Asyżu)
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Büschinga do kanclerza Homutha w sprawie obrazów (z klasztoru św. Klary we Wrocławiu?), 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do księgarza Korna wzmiankujący klasztory klarysek we Wrocławiu i Głogowie oraz kościół św. św. Piotra i Pawła w Legnicy, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Büschinga do Lessmanna w sprawie klasztoru klarysek we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Büschinga do zwierzchnika żeńskiego klasztoru św. Klary z Asyżu we Wrocławiu dotyczący muzykaliów, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Fabianusa Mockego do Büschinga w sprawie muzykaliów z klasztoru klarysek we Wrocławiu z notatką Büschinga z 14 II 1811 o braku interesujących muzykaliów w tamtejszym zbiorze, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List GKS do Büschinga dotyczący kościoła Świętego Krzyża i budynku klasztoru św. Klary we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List GKS do Büschinga w sprawie obrazów z kościoła reformatów i klasztoru św. Klary przekazanych do kościołów w Mrozowie, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Odpowiedź Lessmanna na pismo Büschinga z 2 I 1811 dotyczące zbiorów klasztoru klarysek we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Pismo Büschinga do GKS z informacją o sporządzeniu sprawozdania dotyczącego klasztoru klarysek we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Protokół Büschinga z przejęcia klasztoru klarysek we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56

1 2