Mobilia

powiązane z klasztorem
Klaryski, Wrocław (św. Klary z Asyżu)
Klaryski, Wrocław (św. Klary z Asyżu), Wrocław-Żerniki, Żerniki, kościół św. Wawrzyńca, Małgorzaty, kościół parafialny, Dzwon, 1493 r.
introduced: 24.03.2015 19:31 | last update: 24.03.2015 19:31
Klaryski, Wrocław (św. Klary z Asyżu), Wrocław-Żerniki, Żerniki, kościół św. Wawrzyńca, Małgorzaty, kościół parafialny, Dzwon, 1506 r.
introduced: 24.03.2015 19:35 | last update: 24.03.2015 19:35
figura, Pieta, around 1410
introduced: 14.10.2014 16:58 | last update: 14.10.2014 16:58
krzyż, Krucyfiks mistyczny, half of the XIV cent.
introduced: 14.10.2014 16:56 | last update: 14.10.2014 16:56
obraz, Matka Boska z Dzieciątkiem, around 1460
introduced: 14.10.2014 17:06 | last update: 14.10.2014 17:06
obraz, Ogrójec
introduced: 14.10.2014 17:02 | last update: 14.10.2014 17:02
ołtarz, Ołtarzyk bizantyjski, begining of the XIV cent.
introduced: 14.10.2014 15:18 | last update: 14.10.2014 15:18
ołtarz, Ołtarzyk klarysek, begining of the XIV cent.
introduced: 14.10.2014 15:19 | last update: 14.10.2014 15:19
retabulum, Scena adoracji Oblicza Chrystusa przez św. Klarę i św. Franciszka, XIV century
introduced: 09.10.2014 21:40 | last update: 09.10.2014 21:40
obraz / Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 1450 r.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15

1 2