Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego)
"7 Aktenstücke: Auszug aus dem Staatsarchiv betreffend Reliquien 1508-1543, Ablass bei deren Ausstellung 1604-1606; Forderungen auf ein Gut in Kostenblut zu s Vinzenz wegen des Jus parochiale", 1508 - 1738 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
"Abstwahl", 1686 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Agnieszka, ks. Śląska i pani Ziębic i Strzelina, nadaje sądownictwo prowincjonalne w Kępinie (Campin) i Górzcu (Gortz), w okr. strzelińskim, klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu, 30.06.1360 r.
introduced: 25.04.2014 08:39 | last update: 25.04.2014 08:39
"Akten betreffend Wahl und Benediktion des Abtes Andreas Gewald", 1625 - 1626 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Albert de Pak, wraz z żoną Geruszą, nadaje słudze Janowi 8 ½ pręta pola we wsi Wojtowice (Woykewicz), 16.10.1329 r.
introduced: 24.04.2014 09:17 | last update: 24.04.2014 09:17
Albert opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu zezwala Lambertowi z Tyńca (Tinez) lokować wieś Zabłoto (Zabloto) na prawie niemieckim, 1240 r.
introduced: 20.03.2014 09:10 | last update: 20.03.2014 09:10
Albert z zakonu premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu, pleban w Łosinie ( Lossin ) wybiera na swego arbitra Jana opata kl. Św. Wincentego w sporze o dziesięciny z Łosiny, 19.05.1327 r.
introduced: 16.04.2014 10:30 | last update: 16.04.2014 10:30
Albert z Zatora (Zator), kanonik Św. Idziego we Wrocławiu z kanonikiem Szymonem, przyłączają kościół w Dziuplinie (Dupino) do dóbr kościoła wrocławskiego, 01.04.1360 r.
introduced: 25.04.2014 08:39 | last update: 25.04.2014 08:39
Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, oznajmia, że Jan Konoplat, notariusz kapituły wrocławskiej, pełnomocnik klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu i patron kaplicy św. Marcina, wniósł oskarżenie przeciwko magistrowi Janowi de Reichenbach o nie wykonywanie zaleceń sądu konsystorskiego, dotyczących zburzenia budynku i muru, wzniesionych na terenie należącym do kaplicy Św. Marcina, 09.10.1349 r.
introduced: 24.04.2014 09:17 | last update: 24.04.2014 09:17
Andrzej de Rosslawicz, oficjał wrocławski, rozstrzyga spór między klasztorem Św. Wincentego we Wrocławiu a owczarzem Stankiem, zobowiązując go do płacenia wiardunku dziesięciny z Cesarzowic (Czesarowicz), 31.03.1348 r.
introduced: 24.04.2014 09:17 | last update: 24.04.2014 09:17

1 2 3 4 5 6 7 ... 47