Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego)
plan, Sośnica. Plan kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (wg K. Degena, 1965), around 2005
introduced: 02.06.2016 13:11 | last update: 02.06.2016 13:11
plan, Wrocław. Plan zespołu klasztornego Premonastrensów (wg pomiarów PKZ Wrocław, 1964), around 2005
introduced: 02.06.2016 13:12 | last update: 02.06.2016 13:12
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Mokry Dwór, Mokry Dwór, dom opata, rysunek, ALTHOF Des Stiffts S. Vincenty im Bresl., around 1750
introduced: 19.10.2014 10:03 | last update: 25.03.2015 11:37
rysunek, Das alte Closter S. Jacobi, hernach S. Vincentz, around 1750
introduced: 31.08.2014 10:28 | last update: 31.08.2014 10:28
rysunek, Das alte Closter S. Vincenty auf dem Elbing, around 1750
introduced: 31.08.2014 10:28 | last update: 31.08.2014 10:28
rysunek, Kaplica Hochberga przy kościele św. Wincentego od południowego wschodu, w oddali wieża kościoła św. Macieja i fragment klasztoru Urszulanek, 1897 r.
introduced: 31.10.2014 15:51 | last update: 31.10.2014 15:51
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Ujów, Ujów, kościół św. Jakuba, kościół parafialny, rysunek, Kirche zu Viehau, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:06 | last update: 25.03.2015 18:47
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Wierzbno, Wierzbno, kościół św. Mikołaja, kościół parafialny, rysunek, Kirch samt dem Pfarrhof zu Würben, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:08 | last update: 25.03.2015 19:08
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Sobocisko, Sobocisko, kościół Wniebowzięcia NMP, kościół parafialny, rysunek, Kirch samt dem Pfarrhof zu Zottwitz, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:08 | last update: 25.03.2015 18:29
Norbertanie, Wrocław (św. Wincentego), Małujowice, Małujowice, kościół św. Jakuba, kościół parafialny, rysunek, Kirch zu Mollwitz, around 1750
introduced: 19.10.2014 10:07 | last update: 25.03.2015 19:32

1 2