Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP)
Wronki, kościół klasztorny, second half of the XVII cent.
introduced: 30.03.2015 13:58 | last update: 31.03.2015 10:47