Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Cieszyn (Święty Krzyż)
Annuae Residentiae Teschinensis, seu Historia Residentiae Societatis Jesu Teschinensis extracta ex annuis ejusdem Residentiae, et scripta a D[omino] Daniele Nitsch sexto anno Superiore, atque ab eo ejusdem experimentali scientia sufficienter comprobata. A[nno] 1700, 1700 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Brudnopis pisma cieszyńskich jezuitów do starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego Jana Fryderyka Larysza z Ligoty i Karwiny w sprawie wykroczeń protestanckiej szlachty przeciwko wierze katolickiej oraz katolickim duchownym, 1671 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Diarium Residentiae S[ocietatis] J[esu] Teschinensis ab Anno 1707 ad A[nno] 1721 in 4-to, 1707 - 1721 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Diarium Residentiae Societatis Jesu Teschinii. A Novembri Anni 1750-1757, 1750 - 1757 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Diarium Residentiae Soc[ietatis] Jesu Teschinii. A Septembrii A[nni] 1757-1772, 1757 - 1772 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Diarium Residentiae Teschinensis S[ocietatis] J[esu] ab A[nn]o 1729-1749, 1729 - 1749 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Dokumenty i odpisy dokumentów dotyczących cieszyńskiej rezydencji jezuitów, 1665 - 1771 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Historia Residentiae Teschinensis Societatis Jesu
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Korespondencja cieszyńskich jezuitów ze starostą ziemskim księstwa cieszyńskiego [Karolem Franciszkiem baronem Skrbenskim z Hrzisztie] z w sprawie należności Jana Jerzego Hausrückera z Opawy (z tytułu kierowania budową ewangelickiego Kościoła Jezusowego w Cieszynie), które scedował na jezuitów w Cieszynie, 1739 - 1745 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48
Liber Conversorum, ab A[nno] 1720 (– 1773), 1720 - 1773 r.
introduced: 14.03.2014 09:48 | last update: 14.03.2014 09:48

1 2