Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Wyszogród (MB Anielska, św. Antoni z Padwy, św. Franciszek z Asyżu) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2015 12:03

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  XV century
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1805 r.
 • Restitution

  1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Wyszogród

Other name(s): niem. Hohenburg an der Weichsel

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO.Franciszkanie), ul. Klasztorna 18, 09-450, Wyszogród, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (24) 231 10 16, email: klasztorwyszogrod@wp.pl

Additional location information: Polska, woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Wyszogród

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: klasztor i kościół pw. MB Anielskiej zachowane

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: XV century

Description:

Zachowane dokumenty przemawiają za tym, by datę fundacji wyszogrodzkiej przenieść na okres początku XV wieku. Jednym z takich dokumentów, niebudzących żadnych wątpliwości, jest dekret fundacyjny papieża Innocentego VII (1404-1406) z 30.01.1406. Dekret wysłał po śmierci swego poprzednika Grzegorz XII na ręce księcia Janusza Starszego 19.12.1406 r. Za późniejszym okresem fundacji przemawia również najstarsza tradycja zakonna, przekazana przez prowincjała o. Adama Goskiego, który w latach 1612-15 wizytował klasztory. Przy wizytacji klasztoru wyszogrodzkiego pozostawił następującą notatkę: "Klasztor był założony w roku 1408 przez Janusza Starszego (zm. 1429), księcia Mazowsza i Rusi. Z jego funduszów została rozpoczęta budowa klasztoru i kościoła" (Strona klasztoru: historia klasztoru).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Anielska, św. Antoni z Padwy, św. Franciszek z Asyżu

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Południowe

Historical region: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: płocka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1805 r.
  • Description:

   W latach 1804-1945 kościół należał do protestantów wyznania augsburskiego. Powodem było przeniesienie zakonników przez rząd pruski do Dobrzynia nad Wisłą. Po 1945 roku klasztor ponownie w posiadanie objęli franciszkanie konwentualni (wiki: Kościół Matki Boskiej Anielskiej w Wyszogrodzie).

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1945 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 52.38515289999999 20.187981900000068 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Graczyk Waldemar, Wyszogród, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1092

Foto

Widok na zespół klasztorny franciszkanów od dzwonnicy,
fot.: Silientgringo, za:
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_franciszkan%C3%B3w_124.jpg?uselang=pl