Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Cudnów (św. Jana Nepomucena) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2016 02:41 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1760 - 1769 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Cudnów

Current name(s): Чуднів = Chudniv = Czudniw

Other name(s): Czudnów; ros. Чуднов [pol. Czudniw, Czudnow, ang. Chudnov]; Чуднов-Волынский [pol. Czudnow-Wołynskij, ang. Chudnov-Volynskiy]; niem. Tschudniw

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] cudnowski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1760 - 1769 r.

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Jana Nepomucena

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.0527 28.1122 (hide map)

Foto

 Kościół parafialny w Cudnowie (obraz Napoleona Ordy w Muzeum Narodowym w Krakowie) - czy to pobernardyński? Autor: Bulka UA. 26.10.2008. 
Za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BB_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2.JPG