Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Cudnów (św. Jana Nepomucena)
Akt Wizyty Generalney Cudnowskiego Bernardyńskiego Klasztoru skutkiem punktu 16go Novembra 3 dnia 1798 roku Naywyżey konfirmowanego Ukazów niemniey za Nm 346 Junii 14 dnia 1815 oraz za Nm 445 Julij 27 dnia 1816 r[oku] przez Xiędza Marcelliana Gudelewicza, 1817 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Bibliotheca Conventus Cudnoviensis P[atrum] Bernardinorum ad S[anctum] Joannem Nepomucen[um] M[artyrum] sub auspiciis R[everendi] P[at]r[is] Josaphat Sawicki […] Guardiani loci, Dignissimi 1817 A[nn]o Mense Januarii conscripta intra Annus 1828, 1825 - 1832 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Opis Kościołów i Klasztorów oraz Zakonników i potrzebnych szczegółów Prowincyi Ruskiey Bernardyńskiey na skutek Ukazu pod Nm 440 dnia 27 Julii 1816 roku, od Duchownego Kollegium wypadłego za 1816 rok wiernie podany, 1816 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52