Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Zamarte (Nawiedzenie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 02.04.2017 22:57

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1747 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1826 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Zamarte

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. klasztor karmelitów bosych, Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej)

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1747 r.

Description:

Fund. Jan Michał Grabowski, kasztelan gdański. Starania od 1744

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Nawiedzenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Pomorze Wschodnie

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska = Provincia Maioris Poloniae

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: chełmińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Date of actual dissolution: 1826 r.
  • Description:

   Klasztor został ostatecznie zlikwidowany po śmierci w 1826 r. ostatniego żyjącego zakonnika: o. Kasjana Dzierżyńskiego


   W 1811 r. zaborcze władze pruskie zakazały zamarckim bernardynom przyjmowania do klasztoru nowych członków. Kiedy w 1826 r. zmarł ostatni zakonnik, zabudowania klasztorne z kościołem przeszły na własność państwa. W 1840 r. urządzono w nich zakład emerytalny dla starych i chorych kapłanów diecezji chełmińskiej, kierowany przez diecezjalnych księży dyrektorów. W 1870 r. pieczę nad pensjonariuszami zakładu powierzono franciszkanom-reformatom. Cztery łata później placówkę zlikwidowano, a reformatów usunięto. W 1884 r. zakład otworzono ponownie. Na jego czele postawiono znów księży dyrektorów, którymi od 1929 r. byli poszczególni proboszczowie zamarccy. W 1933 r. do opieki nad emerytami sprowadzono Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłosierdzia Chrześcijańskiego. W 1994 r. Dom Księży Emerytów został zamknięty. Od 1 lipca tegoż roku dawny klasztor, kościół i parafia pozostają pod zarządem zakonu karmelitów bosych prowincji warszawskiej. [http://www.sanktuariumzamarte.pl/sanktuarium/historia/16-zamarte]

Takeover

Przejęcie przed 1772 przez: Przejęcie po 1914 r. przez:

Map

Location: exact

Geolocation: 53.601 17.4828 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Kościół i klasztor karmelitów bosych (dawny bernardynów) - obecnie.
Autor: Przemek Jahr. Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamarte_church.jpg