Monastery:
Bonifratrzy, Zamość (Święty Krzyż) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 01.06.2016 19:23

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1649 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1783 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Zamość

Other name(s): Zamoscia, За́мосць

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Dom mieszkalny (Zespół klasztorny bonifratrów), ul. Staszica 2, Grecka 2, Łukasińskiego 1, 22-400, Zamość, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Additional location information: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. zamość

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Obecnie w dawnym kościele, klasztorze i szpitalu są mieszkania.

Religious order

Name of the order: Bonifratrzy

Full Polish name of the congregation: Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Joannis de Deo; Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo

Short Latin name: OH

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Kind of congregation: męskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1649 r.

Description:

Fundacja bpa Mikołaja Świrskiego, sufragana chełmskiego. W 1660 r. położono kamień węgielny pod drewniany kościół i klasztor. W latach 1756-73 z fundacji Jana Jakuba Zamoyskiego wg proj. Jerzego de Kawe wybudowano murowany klasztor na planie trapezowym, oraz kościół św. Krzyża. Szpital dla 30 osób mieścił się w części południowej. Bonifratrzy swoje obowiązki wykonywali wewnątrz murów klasztornych i w domach prywatnych. Ponieważ w ówczesnych czasach szpitale były właściwie przytułkami, to szpital bonifratrów był jedynym który zapewniał opiekę nad chorymi. Leczyli wszystkich cierpiących, nie pytając o wyznanie czy narodowość (roztocze.org: Zamość).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Święty Krzyż

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. Zwiastowania NMP

Archbishopric: lwowskie

Diocese: przemyska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1783 r.
  • Description:

   Przez pewien czas mieścił się w nim zajazd „Pod Karpiem”, stąd potoczna nazwa gmachu „Podkarpie”. Obecnie w dawnym kościele, klasztorze i szpitalu są mieszkania (turystyka.zamosc.pl: kościół i szpital).

Map

Location: exact

Geolocation: 50.71715123428368 23.255412556375177 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Leszczyński Mariusz, Zamość, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1230-1232

Foto

Zespół klasztorny bonifratrów obecnie dom mieszkalny, 
fot. MaKa, za: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podkarpie.JPG