Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Zamość (św. Piotra z Alkantary) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 03.08.2015 11:55

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1674 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1897 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Zamość

Other name(s): Zamoscia, За́мосць

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Kościół św. Katarzyny w Zamościu (Kościół pw. św. Piotra z Alkantary), Plac Jaroszewicza 1, 22-400, Zamość, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (84) 627 15 99

Additional location information: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół, ob. pod wezw. św. Katarzyny, klasztor nie istnieje

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1674 r.

Description:

Reformaci prowadzili w Zamościu działalność kaznodziejską i rekolekcyjną w Kolegiacie, a także pracę wydawniczą w dziedzinie teologii i filozofii w Akademii Zamojskiej. Biblioteka klasztorna należała w tym czasie do większych bibliotek zakonnych (Strona parafii: historia kościoła św. Katarzyny).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Piotra z Alkantary

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej = Provincia Minoris Poloniae BMV Angelorum

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1897 r.
  • Description:

   Klasztor reformatów w Zamościu został zamknięty w 1806 roku przez rząd austriacki. Zakonników przeniesiono do Chełma. Decyzją austriackich władz zaborczych szaty oraz naczynia liturgiczne i większość księgozbioru po zlikwidowanym konwencie zamojskim przekazano do czynnych klasztorów reformackich. Pozostałe wyposażenie, w tym ołtarze, ambonę, konfesjonały, lichtarze i marmurowe nagrobki sprzedano na licytacji w 1807 roku. Opustoszałe budynki przeznaczono na cele wojskowe. Kościół został znacznie przebudowany, m. in. zlikwidowano szczyty i sygnaturkę, prezbiterium podzielono na trzy kondygnacje, zamurowano okna. Klasztor zburzono w 1821 roku. Na terenie poklasztornym utworzono plac musztry, a w dawnym kościele kolejno znajdowały się: magazyn, młyn, kuchnia wojskowa, skład węgla, a w latach 1915-22 kino - teatr (Strona parafii: historia kościoła św. Katarzyny).

Map

Location: exact

Geolocation: 50.7188871 23.252492399999937 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Leszczyński Mariusz, Zamość, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1230-1232