Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Zaręby Kościelne (Najśw. Imię Jezus)
Akta klasztoru w Zarębach Kościelnych 1864 – 1866, 1864 - 1866 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Książka prac XIX wieku, 1847 - 1895 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Regestrum Bibliothecae Conventus Zarembiensis Anno Incarnatae salutus 1858, 1858 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Sprawa spadkowa dotycząca sumy 30000 zł zapisanej przez Stanisława Bielińskiego, 1821 - 1829 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Wykaz wydaney eleemozyny klasztoru Zarembskiego na potrzeby jego od dnia 1 lipca 1844 roku, 1844 - 1864 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07