Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż)
Ząbkowice Śląskie, klasztor, 1655 - 1687 r.
introduced: 24.04.2015 10:40 | last update: 30.01.2016 15:01
Ząbkowice Śląskie, kościół klasztorny, 1655 - 1687 r.
introduced: 23.04.2015 16:39 | last update: 30.01.2016 15:20
Ząbkowice Śląskie, mur obwodowy, [b.r.]
introduced: 30.01.2016 16:35 | last update: 30.01.2016 16:35
Ząbkowice Śląskie, zabudowania gospodarcze - drewutnia, [b.r.]
introduced: 30.01.2016 15:32 | last update: 30.01.2016 15:32