Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż)
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż), Ząbkowice Śląskie, kościół klasztorny, rysunek architektoniczny, Ząbkowice Śląskie. Plan kościoła klasztornego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (wg. S. Marchwickiego, 1959), 2005 r.
introduced: 30.01.2016 15:23 | last update: 30.01.2016 15:23