Monastery:
Jezuici, Bebra (św. Piotr i Paweł) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 06.05.2016 14:42 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1690 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bebra

Current name(s): Bebrene

Other name(s): Bebrzyca, Bebrine, niem. hist. Bewern

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Bebrene, Łotwa (Republika Łotewska), nov. [pow.] iłuksztacki

Additional location information: k. Iłłukszy w Inflantach

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: ob. na tym miejscu stoi zbudowany w 1797 r. kościół pra. św. Jana Chrzciciela, pomisjonarski; nie wiadomo, czy zachowało się w nim coś pojezuickiego

Religious order

Name of the order: Jezuici

Full Polish name of the congregation: Towarzystwo Jezusowe

Full Latin name of the congregation: Societas Iesu

Short Latin name: SI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1690 r.

Description:

1651 r. kaplica przy dworze Jana Jerzego Zyberka (dwór zachowany po przebudowie). W 1690 otrzymali ją jezuici, którzy w 1691 r. zbudowali nową zakrystię, a w 1696 r. dom dla misjonarza.
Jezuici prowadzili prace duszpasterskie w Bebrze i Suboczu .

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Historical region: Inflanty

Archbishopric: gnieźnieńskie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: misja

Dom, któremu podlega dependencja: Jezuici, Iłłukszta

Church dedication: św. Piotr i Paweł

Dzieje

1702 - 1704 r. - inne
 • Description:

  1702 zniszczona przez Szwedów; 1704 odbudowana

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. kurlandzka

Historical region: Inflanty

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: inflancka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Date of actual dissolution: 1773 r.
  • Description:

   Po kasacie miejscowi jezuici pozostali jako księża diecezjalni, do 1787 r., gdy zastąpili ich misjonarze. 

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: exact

Geolocation: 56.0663 26.1299 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Bebra, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 33