Monastery:
Norbertanki, Żukowo (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.06.2016 17:58

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1212 - 1214 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1834 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Żukowo

Name at the time of dissolution: Zuckau

Other name(s): Żukòwò, Sucovia

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 4, 83-330, Żukowo, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (0-58) 681-82-42, email: zukowown@diecezja.gda.pl

Additional location information: Polska, miasto nad rz. Radunią, województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Żukowo

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, dawne zabudowania klasztorne to ob. plebania i biuro parafialne, dawna wozownia i stajnia to ob. Muzeum Parafialne

Religious order

Name of the order: Norbertanki

Other accepted Polish names: Premonstratenki

Full Polish name of the congregation: Zakon Norbertański; Siostry Kanoniczki Regularne Zakomu Premonstratensów; Białe Kanoniczki św. Norberta

Full Latin name of the congregation: Ordo Praemonstratensis

Short Latin name: OPraem.

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1212 - 1214 r.

Description:

Fundacja Mściwoja I i jego żony Zwinisławy. Norbertanki przybyły ze Strzelna na mocy porozumienia zawartego w 1212 r. na wiecu książąt i bpów polskich w Mąkolnie k. Sulejowa. Pierwszy klasztor, ufundowany w l. 1212-1214 na pustkowiu zw. Stołpą przy ujściu Słupiny do Raduni uległ zniszczeniu podczas najazdu Prusów w 1226 r. Kolejny wybudowano w Żukowie. Opiekę nad klasztorem sprawowali książęta Pomorza Wschodniego, w XIII w. przeoryszą była córka Mściwoja I - Witosława. W 1433 r. został zniszczony przez husytów. W 1445 r. doszło do rozłamu w konwencie, który podporządkowano Krzyżakom (w miejsce legalnie wybranej przeoryszy wprowadzono sprzyjającą zakonowi krzyżackiemu). Zmiany cofnięto po włączeniu Pomorza Gdańskiego do Królestwa Polskiego. W XVI w. nastąpił upadek życia zakonnego, ale został zatrzymany dzięki reformom Rozdrażewskiego (EK, 20, kol. 1612-1613).

Konwent ze Strzelna

Klasztor dobrze zasłużył się Kaszubom i Pomorzu prowadząc między innymi szkołę dla dziewcząt z domów szlacheckich i patrycjatu gdańskiego, a od XIV wieku również dla chłopców.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Pomorze Wschodnie

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: chełmińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1834 r.
  • Description:

   Norbertanki prowadziły również przyklasztorną szkołę dla dziewcząt.

   Ostatnia siostra A. Bojanowska zmarła w 1862 r. (EK, 20, kol. 1612-1613).

Map

Location: exact

Geolocation: 54.34049378284221 18.362666296958878 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Nowicki Tomasz, Żukowo, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1612-1613

Foto

Kościół norbertanek - obecnie. Autor: Polimerek,
Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zukowo_Kosciol_Norbertanow_od_dziedzinca.jpg