Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Żydaczów (MB Pocieszenia) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 01.06.2016 19:23 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1708 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1785 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Żydaczów

Current name(s): Жидачів = Zhydachiv

Other name(s): ros. Жидачов, Жидачев, Жидєчув; niem. Schydatschiw

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1708 r.

Description:

Klasztor przeniesiony z Kossowa, gdzie został założony w 1706 r. przez hr. Franciszka Dzieduszyckiego; po 10 latach opuszczone, powrócili w 1730 r. (EK, 1, kol. 1077)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: MB Pocieszenia

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Date of actual dissolution: 1785 r.
  • Description:

   Obszar klasztorny zakupili za 1807 złp Jan i Samolea z hr. Stadnickich Ufnarscy

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.3813889 24.14083329999994 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 146-147