Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Sambor (św. Stanisława Kostki)
August III, król polski zatwierdza i transsumuje dokument następującej treści: "1699, sierpień 10, Warszawa August II, król polski, zezwala jezuitom na założenie kolegium w mieście Samborze i na kupno gruntów i parcel, nadaje im grunt pusty Stawiszcze prz, 1746 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
"Continuatio rationum residentiae Samboriensis Societatis Jesu" (1747-1764), 1747 - 1764 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
"Dyaryuszów seymowych, instrukcyi y listów różnych y mów na seymach ab anno 1724 różnie mianych colectaneum", 15.02.1729 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
"Inwentarz części Błażowa collegium Samborskiego Soc. Jesu spisany 1747" (1747-1750), 1747 - 1750 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
"Liber contractuum collegii Samboriensis Soc. Jesu" (1772-1774), 1772 - 1774 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
"Liber resignationum a anno D. 1706 " (Samborskiego kollegium Soc. Jesu), 1706 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
"Summarius documentorum" (collegii Samboriensis Soc. Jesu), XVIII century
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03