Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Sambor (św. Stanisława Kostki)
Barańczyce - jezuici
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Sambor - browar jezuitów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - domy jezuickie, jurydyka jezuicka
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - jezuici
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - jezuici
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - jezuici
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor – jezuici. Collegium Samborskie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - jezuici napad w Manasterku
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - jezuici - długi u Żydów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - jezuici - fundacja
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26

1 2 3