Druki

powiązane z klasztorem
Jezuici, Sambor (św. Stanisława Kostki)
Decisiones de rebus in auditorio Lituanico ex appellatione iudicatis
introduced: 17.06.2014 21:24 | last update: 17.06.2014 21:24
Democritus ridens sive campus recreationum honestarum cum exorcismo melancholiae
introduced: 17.06.2014 21:24 | last update: 17.06.2014 21:24
Lunae circulares periodi... Accesserunt binae tabulae... Adjunctum quoque est Examen quarundam propositionum quadraturae circuli...
introduced: 24.04.2014 14:08 | last update: 24.04.2014 14:08
Memorabilis victoria de Szeremetho...
introduced: 03.06.2014 15:10 | last update: 30.10.2015 14:03
Problemata swięte abo pytania około wyrozumienia swiętey Ewanyeliey od kościoła powszechnego tak na niedziele iako y na swięta rozłozoney... z przydatkiem osobnym o roznych rzeczach na dni powszednie. Przez...
introduced: 25.04.2014 23:09 | last update: 25.04.2014 23:09
Prodromus seu ratio dispositionis ad bonam mortem... Accessit eiusdem auctoris Mensi sanctus ad eandem bonae mortis intentionem...
introduced: 17.06.2014 21:24 | last update: 17.06.2014 21:24
Rozmyslania albo lekcyia duchowna miasto kazania na wszystkie swięta uroczystsze... napisane od... Księga pierwsza
introduced: 17.06.2014 21:24 | last update: 17.06.2014 21:24
Vitae Vladislaviensium episcoporum iussu et authoritate... Matthiae Łubienski tunc episcopi Vladislavien...
introduced: 17.06.2014 21:24 | last update: 17.06.2014 21:24
Zywot błobosławionego oyca Ignacego Loiole fundatora zakonu Societatis Iesu od... po łacinie napisany... a teraz na polskie przez Simona Wysockiego... przetłumaczony
introduced: 25.04.2014 23:08 | last update: 25.04.2014 23:08