Monastery:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy) dissolved

Introduced: 12.08.2013 12:47 | Last update: 19.06.2016 20:20

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  01.01.1970 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1864 r. Data faktycznej kasaty: August 1864
Expand all sections

Name

Main town / village: Krzemienica Kościelna

Current name(s): Крамяніца [pol. Kramianica, ang. Kramyanitsa]

Other name(s): ros. Кремяница [pol. Kriemianica, ang. Kremyanitsa]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] zelwieński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Full Polish name of the congregation: Zakon Kanoników Regularnych Świętego. Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo Canonicarum Regularium Santi Augustini

Short Latin name: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kanonickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 01.01.1970 r.

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Jerzy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 02.06.1864
  • Data urzędowa kasaty: 1864 r.
  • Date of actual dissolution: August 1864

Geolocation: 53.2153 24.6814 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)