Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy)
Dyaryusz kommissyi pełnomocney delegacyiney traktatowey, 1739 r.
introduced: 31.07.2015 08:03 | last update: 31.07.2015 08:03
Index Librorum ac eorundem authorum in Bibliotheca Conventus Cremenecensis Canonicor[um] Regularium Lateranensium Reperibilium per titulos alphabetum ac numerum de facili Inveniendoeum Comparatus Anno Domini 1735, 1735 r.
introduced: 27.05.2015 13:11 | last update: 27.05.2015 13:11
Inwentarz Kościoła Krzemienieckiego Canonicorum Regularium Lateranensium in Anno D[omi]ni 1744 Die 30 Mensis Junij spisany, 1744 r.
introduced: 27.05.2015 13:11 | last update: 27.05.2015 13:11
Reformationes Conventuu, 1705 r.
introduced: 27.05.2015 13:11 | last update: 27.05.2015 13:11
Wizyta Całego Funduszu Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego XX. Kanonikow Regularnych Lateraneńskich, Dyecezyi Wileńskiey, Gubernij Litewsko-Grodzieńskiey, Powiatu Wołkowyskiego, Kongregacyi Litewsko-Biało-Ruskiey za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego, 1821 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta całego Funduszu Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego XX. Kanonikow Regularnych Lateraneńskich w Gubernii Litewsko-Grodzieńskiey Powiatu Wołkowyskiego w Miasteczku Krzemienicy w Dekanacie Wołkowyskim, przez naznaczonego Wizytatora z Rzadu Dyecezal, 1830 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Kościoła Parafialnego Krzemienieckiego Gubernij Grodzieńskiey, powiatu y Dekanatu Wołkowyskiego z Roku 1818, 1819 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34