Druki

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy)
Dopytanie się u przodków czułości ku poddanym autorowi odpowiedzi, czyli dodatku do księgi o poddanych polskich [...] w r. 1789 wydrukowanej odpowiadające
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Dopytanie się u przodków czułości ku poddanym autorowi odpowiedzi, czyli dodatku do księgi o poddanych polskich [...] w r. 1789 wydrukowanej odpowiadające
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Do Prześwietney Deputacyi przez Nayiaśnieyszego króla Jegomości i nayiaśnieysze Stany Rzpltey do miasta Warszawy wybraney. Podane Dnia 5. listopada 1789
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Głosy wolne czyli mowy Seymowe, Seimikowe, pogrzebowe itd.
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Jasne Dowody Między niezliczonemi w Chrześciaństwie Sektami Prawdziwy Powszechny Chrystusow Kościoł oczywiście, y gruntownie Pokazujące, Ktore Zwiedzionym Dyssydentom do pilney uwagi z przychylności ku ich zbawieniu [...] pod Zaszczytem Imienia [...] Kajetana Ignacego Sołtyka Biskupa Krakowskiego, Xięzęcia Siewierskiego Podał X. Franciszek Erazm Preiss podkustoszy kolegiaty kieleckiey
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Josaphatidos sive de nece B. Josaphat Kuncewicz libri tres
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Książeczka bez początku i końca zamykająca pokrótce Historyą Polską Litewską wiadomość o rządzie i urzędnikach Polskich
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Mowy O Głownieyszych Materyach Politycznych
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Nauka panow Dyssydentow z nauką starodawnego koscioła zniesiona na cześć i na chwałę Boga w Tróycy Jedynego i na zbawienie dusz krwią Jezusową odkupionych
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
O uszczęśliwieniu narodów przez JX. Józefa de Puget Puszeta Kustosza Wiślickiego, w Warszawie u XJC. Piiarów 1788
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52

1 2 3