Druki

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy)
Prawa miast polskich do władzy prawodawczey, wykonywaiącey i sądowniczey: wywod
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Prawa powszechne przeciw drukowanemu roku 1766 wykładowi praw Dyssydenckich dla Ewangelików i Protestantow nic nieważących do druku podane w roku 1767
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Prawdziwy Szlachcic do prawodawcow
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Prawo Cywilne albo szczególne Narodu polskiego z Statutów i Konstytucyi koronnych i litewskich zebrane rezolucyami Rady Nieustaiącej obiaśnione z dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego, chełmińskiego pomnożone i porządkiem praw rzymskich ułozone przez X. Teodora Ostrowskiego S.P.
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Rzecz o obywatelach i mieszkańcach Polskich
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Seymiki. Prawo Uchwalone Dnia 24. Marca 1791
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Sława książąt i królów polskich lub Książąt, królów polskich obrazy żywe (Ducum, Regnum Poloniae Imagines Vivae)
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Sprawa Między Xięciem Adamem Czartoryskim Generałem Ziem Podolskich Oskarzaiącym A Janem Komarzewskim Generałem Majorem przy Boku J K Mci i Franciszkiem Ryxem Starostą Piaseczyńskim Kamerdynerem Królewskim Oskarzonemi iakoby o zamysł strucia tegoXięcia
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Statuta imperialia romano-cath. eccl. in Rossia spectantia
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Taiemnica podziału Polski odkryta
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52

1 2 3