Druki

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy)
Traktaty polskie z sąsiednimi mocarstwami zawarte od r. 1618, jak najkródziej być mogło, w samych istotniejszych punktach zebrane, z konstytucji wyjęte. Z przydatkiem niektórych innych autorów, dla sejmujących wypisane i do druku r. 1789 [...] podane
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Uwaga Prawdy Katolickiey Rzymskiey, Nieważność y nieuwagę Dissidentskich błędow Okazująca, w pięćiudźieśiąt ważnych Rácyách Wyrażona
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Victor et victus Vincentius Corvinus Gosiewski [...] repraesentatus a Samuele Węsławski, [...] atque inter suas revolutiones victricia et victa regna Poloniae, Lituaniae, Moschoviae, nunc primum in lucem producuntur a Michaele Węsławski
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskiego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta [...]. Zebrana w Czterech Częściach przez...
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52

1 2 3