Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Magdalenki, Nowogrodziec
plan, Nowogrodziec. Plan zespołu klasztornego poaugustiańskiego (z archiwum WKZ), around 2005
introduced: 02.06.2016 13:11 | last update: 02.06.2016 13:11