Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kartuzi, Kartuzy (Wniebowzięcie NMP)
XV century
introduced: 08.05.2014 11:35 | last update: 08.05.2014 11:35
Acta cum Gedanensibus ratione Rueck-forther Schleuese - Rosewyken- Tham, Schwarter-Lacke, Sueder-Revir, Hohe Vorflucht, Mittel- wall, Wotzlafer-Muehl und Graben-Motlau ad Quadendorf [oryginały i kopie rotulus Schwengla], 1604 - 1743 r.
introduced: 08.04.2014 12:01 | last update: 08.04.2014 12:01
Acta cum Zucoviensis Conventum ratione limitum inter ./nazwa wsi/.. item ratione prati Smantou, lacus Glemboke et Sitno [akta i plany - rotulus Schwengla, na końcu notatki z Monologio Zucow iensis i "Monumentis Cartusiensis - ręką Schwengla], 1283 - 1743 r.
introduced: 08.04.2014 12:01 | last update: 08.04.2014 12:01
Acta Emphitentica de bonis Czapel et Zarzewo [akta oryginalne z pieczęciami, rotulus Schwengla] /w notatkach scripta nunc parum utilia], 1578 - 1641 r.
introduced: 08.04.2014 12:01 | last update: 08.04.2014 12:01
Acta Emphitentica in bonis Grabowin [oryginały i kopie - rotulus Schwengla], 1621 - 1715 r.
introduced: 08.04.2014 12:01 | last update: 08.04.2014 12:01
Acta Permulationis bonorum Oslanino, Bledzikowo pro bonis Grabow, Klobuczin etc. [ oryginalne akta i listy, ostatni w języku polskim - rotulus Schwengla], 1617 - 1621 r.
introduced: 08.04.2014 12:01 | last update: 08.04.2014 12:01
Ad causam permutationis villae Borcz pro Ronty [ listy J. Przebendowskiego], 1687 - 1717 r.
introduced: 08.04.2014 12:01 | last update: 08.04.2014 12:01
Anonymus, 1436 - 1448 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Arendatio praedii et molendini in Semlin - scripta parum processari [oryginały i kopie rotulus Schwengla], 1603 - 1718 r.
introduced: 08.04.2014 12:01 | last update: 08.04.2014 12:01
Auctoritates diversorum doctorum Sacrae Scripturae, XV/XVI cent.
introduced: 08.05.2014 11:35 | last update: 08.05.2014 11:35

1 2 3 4 5 6 7 ... 25