Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł)
August III, król polski, potwierdza konwentowi z Brzeska Hebdowa 4 dokumenty w sprawach konwentu, 30.07.1750 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
August III, król polski, potwierdza konwentowi z Brzeska Hebdowa 4 dokumenty w sprawach konwentu, 30.07.1750 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XIV, papież, zleca sędziom komisarzom rozpatrzeć sprawę z apelacji mieszczan z Żarnowca od wyroku Franciszka Czernego, kanonika krakowskiego, sędziego komisarza, w sprawie z konwentem z Imbramowic o dziesięciny, 07.01.1755 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XIV, papież, zleca sędziom komisarzom rozpatrzeć sprawę z apelacji mieszczan z Żarnowca od wyroku Franciszka Czernego, kanonika krakowskiego, sędziego komisarza, w sprawie z konwentem z Imbramowic o dziesięciny, 07.01.1755 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XIV, papież, zleca sędziom komisarzom rozpatrzeć sprawę z apelacji opatki i konwentu z Imbramowic od wyroku nuncjatury w sprawie z mieszczanami z Żarnowca o dziesięciny, 05.05.1753 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Benedykt XIV, papież, zleca sędziom komisarzom rozpatrzeć sprawę z apelacji opatki i konwentu z Imbramowic od wyroku nuncjatury w sprawie z mieszczanami z Żarnowca o dziesięciny, 05.05.1753 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Dokumenty klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach, 1228 - 1450 r.
introduced: 13.02.2014 15:03 | last update: 13.02.2014 15:03
Dorota, przeorysza, i konwent klasztoru św. Piotra i Pawła w Dłubni czyli w Imbramowicach, przedstawia Stanisławowi, opatowi w Brzesku, brata Stanisława Ilkuskiego na probostwo klasztoru imbramowickiego opróżnione w skutek śmierci proboszcza Wojciecha, 25.11.1490 r.
introduced: 15.07.2015 12:37 | last update: 15.07.2015 12:37
[I.N.] Mikołaj Bośleński, scholastyk i wikariusz generalny krakowski, na prośbę Krzysztofa, proboszcza, i konwentu z Imbramowic, pozostających w sporze z Maciejem Łagiewnickim, proboszczem z Iwanowic, powtarza tekst 4 dokumentów uzasadniających słuszność Krzysztofa, proboszcza, i konwentu miechowskiego, 01.03.1519 r.
introduced: 30.09.2015 14:25 | last update: 30.09.2015 14:25
[I.N.] Mikołaj, opat jędrzejowski, sędzia subdelegowany przez Jana Priorię, audytora papieskiego, w sprawie między Wojciechem, proboszczem, Anną, przeoryszą, i konwentem z Imbramowic i Klemensem prezentowanym przez nich do kościoła parafialnego św. Benedykta Imbr. a Mikołajem z Latowicza nakazuje ogłosić zdjęcie ekskomuniki z proboszcza i konwentu, 10.12.1480 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36

1 2 3