Architektura

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł)
Imbramowice, brama wjazdowa, 1780 r.
introduced: 22.08.2014 17:26 | last update: 03.08.2015 11:55
Imbramowice, dom kapelana/prepozyta, first half of the XVIII cent.
introduced: 22.08.2014 17:26 | last update: 03.08.2015 11:55
Imbramowice, klasztor, 1710 r.
introduced: 22.08.2014 17:25 | last update: 03.08.2015 11:55
Imbramowice, kościół klasztorny, around 1711 - 1721
introduced: 22.08.2014 17:25 | last update: 03.08.2015 11:55
Imbramowice, zabudowania gospodarcze - spichlerz, 1758 - 1769 r.
introduced: 22.08.2014 17:26 | last update: 03.08.2015 11:55