Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł)
[Akta Rządu Gubernialnego Radomskiego tyczące się] klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach, 1853 - 1866 r.
introduced: 16.07.2015 14:07 | last update: 17.07.2015 08:11
Dotyczy rozdzielenia podatku zgromadzenia SS. Norbertanek, 1824 - 1829 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Fundusze kościoła i klasztoru, 1818 - 1866 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Fundusze kościoła i klasztoru, 1835 - 1859 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Obrachunek procentu PP. Norbertanek na dobrach Bronocice lokowanego, 1823 - 1846 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Obrachunek procentu PP. Norbertanek w Ibramowicach na dobrach [Bronocice] lokowanego, 1823 - 1846 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Obrachunek procentu PP. Norbertanek w Ibramowicach na dobrach [Bronocice] lokowanego, 1818 - 1832 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Obrachunek procentu PP. Norbertanek w Ibramowicach na dobrach [Bronocice] lokowanego, 1818 - 1832 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52
Procent od kapitału złp. 600 PP. Norbertanek, 1818 - 1832 r.
introduced: 02.10.2015 08:52 | last update: 02.10.2015 08:52