Druki

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł)
Cwiczenie Klasztorne Abo Praktyka Uczynków abo Aktow żywota Zakonnego, żeby duchownie, y doskonale odprawowane były. Przez [...] Iana A Iesu Maria [...] Naprzod z Włoskiego ięzyka na Łaciński, a potem na Polski przełożona
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Krol Bolesny Iezus Christus./ Przez X. Marcina Hinczę... opisany. Przydana iest zabawa przy mszey... Już po trzeci raz... przedrukowany
introduced: 15.04.2016 11:19 | last update: 15.04.2016 11:19
Krotki Sposob Rozbierania Y Rozeznania Postepku Duchownego. Przez [...] Thomasza a Iesu [...] Teraz od niektorego tego Zakonu Zakonnika z Hiszpańskiego ięzyka na Laciński, y z Lacińskiego nie dawno na Polski, przełożony.
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Myśli albo reflexie chrześciańskie rozłożone na wszystkie dni całego roku, przez [...] Franciszka Nepveu [...] językiem francuzkim wydane, na polski zaś ięzyk przetłumaczone przez [...] Tomasza Perkowicza [...]. , Cz. 4 , Zamykaiąca w sobie pazdziernik, listopad, grudzien.
introduced: 14.01.2015 17:08 | last update: 14.01.2015 17:08
Zielnik herbarzem z ięzyka łacinskiego zowią : to iest opisanie własne imion, kształtu... y mocy zioł, wszelakich drzew... takze trunkow, syropow... przy tym o ziemiach y glinkach..., o kruscach... tez o zwierzętach…
introduced: 14.05.2014 20:18 | last update: 14.05.2014 20:18