Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Norbertanki, Imbramowice (św. Piotr i Paweł)
rysunek architektoniczny, Imbramowice. Plan zespołu klasztornego Norbertanek, 1975 r.
introduced: 30.09.2014 18:50 | last update: 30.09.2014 18:50
rysunek architektoniczny, Kościół, 1847 r.
introduced: 26.08.2014 19:51 | last update: 26.08.2014 19:51
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny zabudowań kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19