Monastery:
Dominikanie, Klimontów (św. Jacka) dissolved

Introduced: 26.10.2013 17:55 | Last update: 17.06.2016 18:47

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1613 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1901 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Klimontów

Other name(s): ukr. Клімонтув [pol. Klimontuw, Kłimontuw; ang. Klimontuv]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski

Additional location information: gmina Klimontów

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1613 r.

Description:

Fund. Jan Zbigniew Ossoliński

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Jacka

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: woj. sandomierskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: podl. bezpoś. Stolicy Apostolskiej

Diocese: sandomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1901 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.6557 21.4567 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
 • Wrzeszcz Maria, Klimontów, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 140