Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Klimontów (św. Jacka)
Akta Zgromadzenia OO. Dominikanów w Klimontowie., 1803 - 1834 r.
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Connotationes missarum […]., XVIII century
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:50
Fragment archiwum klasztoru, XVII century - XIX century
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46
"Korespondencja o. Stanisława Burzyńskiego, przeora Konwentu Klimontowskiego, 1644-1646", 1644 - 1646 r.
introduced: 27.05.2014 10:19 | last update: 27.05.2014 10:19
Księga Arcybractwa Różańcowego przy kościele OO. Dominikanów w Klimontowie z lat 1837-1894., XIX century
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Kwity podatkowe klasztoru OO. Dominikanów w Klimontowie., XIX century
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:50
Liber enciclicarum, 1776 - 1827 r.
introduced: 08.04.2015 10:49 | last update: 08.04.2015 10:49
Liber Expensarum Comparatus Anno Domini 1705 to [1802], 1705 - 1802 r.
introduced: 15.01.2015 11:26 | last update: 10.11.2015 08:34
Liber Perceptarum Comparatus Anno Domini 1705., 1705 - 1802 r.
introduced: 15.01.2015 11:26 | last update: 10.11.2015 08:34
"Liber perceptarum et expensarum", 1785 - 1802 r.
introduced: 21.02.2014 10:46 | last update: 21.02.2014 10:46

1 2