Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Klimontów (św. Jacka)
Funduszów klasztoru XX. Dominikanów w Klimontowie (2 vol.), 1818 - 1866 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Funduszów klasztoru XX. Dominikanów w Klimontowie (2 vol.), 1818 - 1866 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Rejestr pomiarowy byłego klasztoru XX Dominikanów w mieście Klimontowie położonego w gub. radomskiej, pow. sandomierskim, 20.12.1866 r.
introduced: 06.07.2015 12:05 | last update: 06.07.2015 12:05