Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Jemielnica (Nawiedzenie NMP)
"Acta capituli generalis Cistercii celebrati", 1738 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 20.05.2014 08:10
"Acta de triplici Electione Abbatum Gemelnicensi, Raudensi et Lubensi, item Grüssoviensi", 1696 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 20.05.2014 08:10
Albert młodszy ks. opolski i pan Strzelec nadaje wieś Łaziska ( Lasicze ) cystersom w Jemielnicy, 11.06.1325 r.
introduced: 16.04.2014 10:30 | last update: 16.04.2014 10:30
Albert mł., ks. Opola i pan Strzelec nadaje kl. w Jemielnicy wieś Łaziska ( Lasicz ) koło Strzelec, 21.06.1323 r.
introduced: 16.04.2014 10:30 | last update: 16.04.2014 10:30
Albert mł., ks. Opola i pan Strzelec, stwierdza, że Wilhelm Czech, rycerz, nadał klasztorowi w Jemielnicy (Gemelicz) 10 łanów pola, Bogusz z Sierot (Sironowicz) 4 łany pola i ½ stawu w Łagiewnikach (Lagewniky) koło Jemielnicy, natomiast Janek de Walczerzowicz sprzedał 4 łany i pozostałe ½ stawu, a Budziwoj, s. zmarłego Ottona, 10 łanów, 20.09.1342 r.
introduced: 24.04.2014 09:17 | last update: 24.04.2014 09:17
"Album confreternitatis S Joseph in Himmelwitz", 1693 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 20.05.2014 08:10
Bernard, ks. niemodliński i strzelecki, stwierdza, że Maciej, włodarz w Zindowitz, przekazał swemu bratu Neczke dziedzictwo zw. Lunach (?) i Czedilnich (?), 13.02.1420 r.
introduced: 31.05.2016 13:35 | last update: 31.05.2016 13:35
Bernard, ks. niemodliński i strzelecki, zawiera układ z Mikołajem, opatem klasztoru w Jemielnicy, w którym klasztor w zamian za odprawiane msze otrzyma 4 miary miodu z książęcych dóbr w Laskowicach (Lasschicze) i staw koło wójtowskiego młyna, 01.08.1401 r.
introduced: 31.05.2016 13:35 | last update: 31.05.2016 13:35
Bernard, ks. opolski, niemodliński i pan Strzelec, stwierdza, że Jerzy, opat klasztoru w Jemielnicy, posiada młyn, przyległy do wójtostwa w Strzelcach, z nadania książęcego, 22.01.1425 r.
introduced: 31.05.2016 08:37 | last update: 31.05.2016 08:37
"Betreffend Abtwahl", 1748 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51

1 2 3 4 5