Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Jemielnica (Nawiedzenie NMP)
rysunek, Closter Chmelwitz, around 1760
introduced: 19.10.2014 10:09 | last update: 19.10.2014 10:09