Monastery:
Dominikanie, Chodorków (św. Stanisław bp i m.) dissolved

Introduced: 04.11.2013 15:30 | Last update: 17.04.2016 03:05

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1742 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Chodorków

Current name(s): Ходорків [pol. Chodorkiw, ang. Khodorkiv]

Other name(s): ros. Ходорков [pol. Chodorkow, ang. Khodorkov]; niem. Chodorkiw

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] popiliański

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1742 r.

Description:

- Fund. Franciszek Nitosławski (EK, 3, 205).

Historical region: Ukraina

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Stanisław bp i m.

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. kijowska

Historical region: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.0972 29.3080 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Duchniewski Jerzy, Chodorków, Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor - Dobaszewski, Lublin, 1979, kol. 205