Mobilia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Chodorków (św. Stanisław bp i m.)
obraz, MB z Dzieciątkiem
introduced: 29.08.2014 23:04 | last update: 29.08.2014 23:04