Monastery:
Paulini, Głogówek (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 05.11.2013 11:26 | Last update: 31.05.2016 15:02

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1388 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1810 r. Data faktycznej kasaty: 1813 r.
 • Restitution

  2001 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Głogówek

Name at the time of dissolution: Weise

Current name(s): Mochów-Pauliny

Other name(s): Łąka, Leśnik, Mochów, niem. Mochau

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, pow. prudnicki

Additional location information: gmina Głogówek

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Paulini

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Pauli Primi Eremiate

Short Latin name: ZP; OSPPE

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kanonickie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1388 r.

Description:

Osadzeni przez księcia Władysława Opolskiego. Do poł. XVI w. był przyczółkiem w kontaktach pol. prowincji zakonu z domami na Węgrzech, Austrii i Niemiec. W okresie wojen pn. (1655-1656 r.) przechowywano w klasztorze cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry, który został przywieziony w 1655 r. przez prowincjała Teofila Bronowskiego. Przy kościele istniało Bractwo Aniołów Stróżów, założone w 1693 r. (EK, 12, 1472).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Data urzędowa kasaty: 1810 r.
  • Date of actual dissolution: 1813 r.
  • Description:

   w 1810 r. było tu zaledwie 4 ojców i 2 braci (Por. Ks. Leon Kara i Augustyn Kara, Historia Kościoła i Klasztoru w Paulinach-Mochowie koło Głogówka do 1910 r. (maszynopis) A.J.G., s. 43 ns). Mogli oni jeszcze chwilowo pozostawać w klasztorze, ale bezwzględnie zabroniono im chodzić w szatach zakonnych. W styczniu 1811 otrzymali od państwa pieniądze na zakup ubrań i artykułów żywnościowych. Na Wielkanoc 1811 r. ostatecznie musieli opuścić klasztor. Bracia zakonni powrócili do swoich rodzin. Nowy tryb życia i wstrząsające przeżycia przyczyniły się do ich rychłej śmierci. Decyzją rządu pruskiego w roku 1813, po 442 latach istnienia klasztor paulinów w Mochowie ostatecznie uległ kasacji. Ostatni paulin - przeor O. Piotr Bernard Pampucki opuścił klasztor w 1813 r. Jako przyjaciel hr. Fr. Oppersdorfa zatrzymał się na jego zamku w Głogówku, a następnie został desygnowany na wikariusza miejscowej parafii. Nieruchomości klasztorne w Mochowie, Dzierżysławicach, Widerowie, Olbrachcicach i Wilkowie przeszły na własność państwa. Pełnomocnikiem rządowym i namiestnikiem był Hofriehfer i on nimi zarządzał do 1817 r. Po roku 1817 wszystkie dobra paulińskie zostały rozparcelowane i przekazane na licytację. Powiatowy poborca podatkowy Hann nabył na licytacji majątek popauliński oraz kościół z klasztorem i zabudowaniami gospodarczymi. Kościół zamienił na magazyn, a w klasztorze urządził gospodę z karczmą.

Restitution

Restytucje 1773-1914
  • Date: 2001 r.
  • Miejsce: Mochów-Pauliny
  • Description:

   Klasztor był zamieszkały przez starsze wiekiem SS. Boromeuszki. Kościół i plebania, jak również budynki gospodarcze wymagały natychmiastowego generalnego remontu. Ojcowie zamieszkali na plebanii. Staraniem pierwszego proboszcza - O. Marcina Mendalki (1972-1981) kościół został pomalowany wewnątrz i otynkowany na zewnątrz. Odrestaurowane zostały również organy i plebania. W latach 1981-1986, za drugiego proboszcza - O. Cypriana Kubika, wieżę kościoła nakryto nowym hełmem z blachy miedzianej, zaś z płyt - na cmentarzu parafialnym wokół kościoła ułożono chodnik. Odrestaurowano też budynki gospodarcze urządzając w nich salę katechetyczną i parafialną oraz garaże, sanitariaty i pomieszczenia dla gości. Latem 1998 r. klasztor opuściły siostry Boromeuszki. W 2001 r. klasztor ostatecznie przekazany został paulinom i rozpoczęto jego generalny remont. Oddanie klasztoru do użytkowania nastąpiło w roku 2006 r.

   Paulini wrócili do parafii w 1972 r., a w 2001 r. odkupili budynek klasztorny (EK, 12, 1472).

Map

Location: exact

Geolocation: 50.3512 17.8490 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Zbudniewek Janusz, Mochów, Encyklopedia katolicka, t. 12: Maryja - Modlitwa, Lublin, 2008, kol. 1472