Monastery:
Dominikanie, Kleck (Zwiastowanie NMP) dissolved

Introduced: 05.11.2013 12:47 | Last update: 17.06.2016 18:42

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1683 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kleck

Current name(s): Клецк [pol. Kleck, ang. Klyetsk]

Other name(s): ang. Kletsk, lit. Kleckas, ukr. Клецьк [pol. Kłećk, Kłecʹk; ang. Klets’K]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj. [rej.] klecki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1683 r.

Description:

Fund. Stanisław Kazimierz Radziwiłł

Od 1795 r. dominikanie prowadzili szkołę dla 10 synów szlacheckich (EK, 9, 91-92).

Biblioteka klasztorna liczyła ok. 1830 r. 65 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Zwiastowanie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 53.0605 26.6473 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gębura Krzysztof, Śladecki Dariusz, Kleck, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 91-92
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, ss. 675
Links