Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Konfiskata majatku tego klasztoru, 1784 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Korespondencja w sprawie zatrudnienia byłych zakonników, 1810 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35
Lwów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanie, głód 1787
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanie, restauracja krat 1788
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanie, ul. Ormiańska niższa
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanie - budynki nowe i upadające oraz place pod budowę
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanów kapitały u Żydów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26

1 2 3 4 5 6 7