Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Lwów - Dominikanów klasztor
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanów klasztor
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanów klucz. Zapisanie przez Jana i Małgorzatę Swoszowskich wsi Borki, Jaśniska
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Dominikanów kościół
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - dominikanów obserwantów klasztor św. Urszuli
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - dominikańskie domy, pracownia artylerii
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - dominikańskie zabudowania
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - gimnazjum dominikańskie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kamienice dominikańskie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26

1 2 3 4 5 6 7