Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Lwów - klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - klasztor OO. Dominikanów. "Fassio Conventus Leopoliensis in Civitate siti Ordinis Praedicatorum"
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - klasztor OO. Dominikanów; finanse
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - klasztor OO. Dominikanów; finanse
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26

1 2 3 4 5 6 7