Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. List abpa lwowskiego Franciszka de Pauli Pistka wzywający do ofiar na zakup rezydencji arcybiskupiej na rzecz seminarium
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; nagrobki w podziemiach
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; nagrobki w podziemiach
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; nagrobki w podziemiach
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; obrazy
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; obrazy
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; obraz Matki Bożej
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. Portret Mikołaja Potockiego
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; regestr zastawów po o. Kozmie Długoszu Aptekarzu,
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. Rozporządzenie majątkiem przez podkomorzego lwowskiego Jana Swoszowskiego
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26

1 2 3 4 5 6 7