Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. "Schematismus patrum et fratrum S.Ordinis Praedicatorum provinciae S.Hyacinthi, in regnis Galiciae & Lodomeriae, et magno ducatu Cracoviensi. Pro anno MDCCCLXVI (1866)
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; "Siedem pozdrowień Najświętszej Panny Maryi, w Oktawę uroczystości Obchodu stoletniej Pamiątki Jej koronacji."
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; statua Matki Bożej
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. Tabella Misarum
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów. Wyciąg z testamentu Walentego Bzowskiego
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - kościół Bożego Ciała, klasztor OO. Dominikanów; w tym biblioteka, baszta
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - OO. Dominikanie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - OO. Dominikanie, m.in. "Einnahms Journal" z 1851
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - OO. Dominikanie obserwanci
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - OO. Dominikanie obserwanci dług na Rożniatowie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26

1 2 3 4 5 6 7