Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Lwów - OO. Dominikanie - zapisy Sienawskich
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - Podkamień, OO. Dominikanie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Lwów - pomnik, u OO. Dominikanów, barona Franciszka Hauera, gubernatora i prezesa Stanów Królestw Galicji i Lodomerii
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Monasterek
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Szczególne [akta] procentów od kapitałów zł p. 1000 klasztoru XX. Dominikanów Lwowskich i innych lokowanych na dobrach Witosławice, vol 1, 80 W, 1818 - 1835 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53

1 2 3 4 5 6 7